Zondag 13 november 2022

Heilige Woede Een verkenning van het verschil tussen gewone en heilige woede. De woede van God? In de vorm van een Thomasviering. Liederen, gedichten, stilte om over het thema na te denken. Persoonlijk en samen invulling geven aan het thema. Gebruik je eigen vorm van expressie daarbij. voorbereiding: Marianne Gaastra

lees meer

Zondag 9 oktober

Thema: Hoop kan zomaar het begin van vrede zijn (Loesje) We willen in deze viering (kleine) tekens van hoop met elkaar delen. In deze viering zijn we voor de eerste keer in DOMUSICA, RADEWIJNSTRAAT 10 Lokaal 2 op de begane grond wordt onze nieuwe ruimte.We zullen deze ruimte op een…

lees meer

Zondag 12 juni 2022

Viering. gaan waar geen weg is ….. De titel van een boek geschreven door Huub Oosterhuis. Een aantal fragmenten hebben mij aangesproken en wil ik delen met jullie. Wij zingen zonder begeleiding. Mogelijk als het kan met een enkel instrument of via een cd. Jullie zijn welkom de laatste keer…

lees meer

Zondag 8 mei 2022

Viering: Levensloop en ouder worden We worden elke dag ouder. Wat betekent elke levensfase, wat brengt het met zich mee, wat geeft het ons, wat vraagt het van ons, zijn we er bewust mee bezig of is het ouder worden iets wat je overkomt? Je bent van harte uitgenodigd om…

lees meer

Zondag 10 april 2022

Viering: Lachen in het Licht We leven in een tijd waarin mondiale problemen het leven dreigen over te nemen. Spannende tijden. Om tussen die donkere wolken toch nog wat licht te zien is belangrijk. Daarom deze viering om te blijven lachen in het licht zonder de ernst van de toestand…

lees meer

Zondag 13 maart 2022

Viering: Waar staan we na Corona? De afgelopen twee jaar hebben zowel positieve als negatieve ervaringen gebracht. Wat heeft ons deze tijd gekost en gegeven? Hierbij willen we stilstaan en zien hoe we het goede kunnen behouden. Als voorbereiding : denk eens na over deze vragen. Deze viering is voorbereid…

lees meer

Zondag 13 februari 2022

Viering met als thema BIDDEN Geen gebruikelijk thema voor de werkplaats. Hoe doe je het en deel je dat met anderen? De voorbereiders zullen hun gedachten over bidden delen. Voorbereid door Nel en Liesbeth. Na afloop elkaar weer echt ontmoeten!

lees meer

Zondag 12 december 2021

Tot onze spijt ook deze keer in december weer geen viering in verband met de corona situatie. Op 9 januari zal er een open viering zijn in de Bazuin in het teken van de nieuwjaarsontmoeting. Iedereen kan dan teksten en liederen meenemen. Het thema BIDDEN is verplaatst naar de viering…

lees meer

Zondag 14 november 2021

Viering met thema: BIDDEN De Werkplaatsdienst die wij hebben voorbereid gaat over bidden.Niet direct een thema dat bij De Werkplaats voor de hand ligt.In de vieringen doen we het in ieder geval niet op de traditionele manier.Bidden is iets heel persoonlijks.We delen in de vieringen veel met elkaar,  maar delen…

lees meer

Zondag 10 oktober 2021

Thema: vertrouwen Zonder Vertrouwen is het moeilijk leven en samenleven. Toch ontbreekt het alom aan vertrouwen in….Reden om met elkaar stil te staan bij wat is vertrouwen eigenlijk? Voorbereiding: Anna Weerts en Ineke TijmesMuziek: Henk Gunneman

lees meer