Zondag 12 maart 2023

DE VREDE BEGINT DAAR WAAR JE STAAT  Waar is de vrede bij jou, in jouw leven? Wat is er nodig – en hoe moeilijk is het – om vrede met jezelf te hebben? Misschien heb je wel een goed advies voor ons, over het realiseren van een innerlijke vrede. Of…

lees meer

Zondag 12 februari 2023

Troost Troost ervaren, geven, ontvangen… wat werkt voor jou goed? Zoek je troost? wat voor een trooster ben jij?Hoe houden we het bij elkaar uit als er verdriet is? Als dat verdriet of lijden maar niet over wil gaan?Hoe gaan we om met de grote wereldverdrietigheden? Hoe zijn we de…

lees meer

Zondag 8 januari 2023 -2 keer

2023: werkplaats: op weg naar een nieuwe wereld… Interreligieuze nieuwjaarsviering. WERKPLAATS: 10 uur. Radewijnstraat.We vragen ons af wat religie voor een nieuwe wereld kan betekenen. En we maken ons klein: wat kunnen we zelf? We spelen een inspirerend duurzaamheidsspel met goede voornemens naar ieders vermogen. We luisteren naar muziek, zingen…

lees meer

Zondag 11 december 2022

Thema: UITZOOMEN. Uitzoomen is het onderwerp van de dienst. We hebben het niet over fotograferen maar over ons voorstellingsvermogen. Welke betekenis kan uitzoomen hebben in ons leven en in de samenleving? Van harte uitgenodigd! Voorbereiding: Elisabeth Gossweiler en Marinka van Beek.

lees meer

Zondag 13 november 2022

Heilige Woede Een verkenning van het verschil tussen gewone en heilige woede. De woede van God? In de vorm van een Thomasviering. Liederen, gedichten, stilte om over het thema na te denken. Persoonlijk en samen invulling geven aan het thema. Gebruik je eigen vorm van expressie daarbij. voorbereiding: Marianne Gaastra

lees meer

Zondag 12 juni 2022

Viering. gaan waar geen weg is ….. De titel van een boek geschreven door Huub Oosterhuis. Een aantal fragmenten hebben mij aangesproken en wil ik delen met jullie. Wij zingen zonder begeleiding. Mogelijk als het kan met een enkel instrument of via een cd. Jullie zijn welkom de laatste keer…

lees meer

Zondag 8 mei 2022

Viering: Levensloop en ouder worden We worden elke dag ouder. Wat betekent elke levensfase, wat brengt het met zich mee, wat geeft het ons, wat vraagt het van ons, zijn we er bewust mee bezig of is het ouder worden iets wat je overkomt? Je bent van harte uitgenodigd om…

lees meer

Zondag 10 april 2022

Viering: Lachen in het Licht We leven in een tijd waarin mondiale problemen het leven dreigen over te nemen. Spannende tijden. Om tussen die donkere wolken toch nog wat licht te zien is belangrijk. Daarom deze viering om te blijven lachen in het licht zonder de ernst van de toestand…

lees meer

Zondag 13 maart 2022

Viering: Waar staan we na Corona? De afgelopen twee jaar hebben zowel positieve als negatieve ervaringen gebracht. Wat heeft ons deze tijd gekost en gegeven? Hierbij willen we stilstaan en zien hoe we het goede kunnen behouden. Als voorbereiding : denk eens na over deze vragen. Deze viering is voorbereid…

lees meer

Zondag 13 februari 2022

Viering met als thema BIDDEN Geen gebruikelijk thema voor de werkplaats. Hoe doe je het en deel je dat met anderen? De voorbereiders zullen hun gedachten over bidden delen. Voorbereid door Nel en Liesbeth. Na afloop elkaar weer echt ontmoeten!

lees meer