Zondag 11 oktober 2020

Zondag 11 oktober willen Louis van Amelsvoort en Henk Wubbolts een thema aansnijden – zo heet dat…- waar wij ons vanaf onze eerste kennismaking op hebben gevonden: een visie op de ontwikkeling van een samenleving. begin 10.00 uur in de Bazuin.

lees meer

Velddag zondag 13 september

THEMA: VERGEZICHTEN DICHTERBIJ Aan de hand van inspirerende teksten en liederen staan we in tweetallen stil bij hoe we de coronatijd beleven en wat het met ons doet. Is dit een kans voor verandering, in de samenleving, in ons eigen leven? In welke richting en hoe geven we daar vorm…

lees meer

Zondag 14 juni

We willen graag de gelegenheid bieden elkaar nog te ontmoeten voor de zomerperiode. Een viering in de Bazuin lijkt ons nog niet mogelijk. Wel kunnen we elkaar ontmoeten bij Marjanne en Jos in de tuin aan de Kattenwinkelweg 26, daar is genoeg ruimte om de noodzakelijke afstand te houden. Accent…

lees meer

ZONDAG 10 MEI

Helaas ook in mei 2020 geen viering. Het was te verwachten, en ook voor juni hebben we er een hard hoofd in. In deze verwarrende tijd kunnen we naar elkaar omkijken, onze zorgen en ook goede dingen delen met individuele anderhalve meter bezoekjes, apps, mails en telefonisch contact. En we…

lees meer

zondag 12 april GEEN viering.

Voor de stuurgroep is het vanzelfsprekend dat de dienst van 12 april a.s. niet door kan gaan. De reden daarvoor is vooral de kwetsbaarheid van een aantal van onze leden en de tamelijk hoge gemiddelde leeftijd. Of de diensten van mei en juni door kunnen gaan is nog onzeker. T.z.t….

lees meer

zondag 8 maart

Maria tussen vrijheid en verbondenheid 8 maart is de Internationale Vrouwendag met thema: Vrijheid. Hoe vullen vrouwen de vrijheid in? Door te werken aan weerbaarheid? Door invulling van de “vrijheid-tot” in plaats van alleen “vrijheid-van“? Niemand is een eiland. Altijd zijn er anderen, die om hulp, steun, bemoediging vragen. Voelen…

lees meer

Zondag 9 februari

Viering Thema:  KWETSBAARHEID Zonder kwetsbaarheid en gevoeligheid maakt onze samenleving geen schijn van kans. Gevoeligheid stelt ons in staat de ander te zien en goed voor hem te zorgen. Zijn we zelf kwetsbaar, dan mogen we hopen dat gevoelige mensen ons omringen. We voelen ons allemaal van tijd tot tijd…

lees meer

Zondag 12 januari 2020

Thema: Hoe kan ik kiezen? We leven als vrije mensen in deze wereld. In de westerse wereld hebben we veel keuzevrijheid. We kunnen van alles kiezen : welke opleiding we willen volgen, waar we gaan werken of wonen of wat we doen met onze vrije tijd. In deze dienst willen…

lees meer

Zondag 8 december

Thema: Op weg naar.. In de Bijbel staan veel verhalen over mensen die op weg gaan, soms vrijwillig en soms tegen wil en dank. Denk aan Abraham, Ruth, Jona. We leven in een tijd waarin heel veel mensen die in hun leven momenten gekend hebben waarop ze op zoek moesten…

lees meer

Zondag 10 november

Viering: Dankbaarheid. is het thema van de dienst van 10 november voorbereid door: Liesbeth de Lange en Marianne Gaastra. Ananias en Saffira uit het verhaal van de eerste Christengemeente vallen dood neer als zij doen alsof zij alles geven. Is nogal wat. Wat heeft dat te maken met dankbaarheid? Wij,…

lees meer