Zondag 13 oktober

In De Bazuin

Samen vieren

Er is deze keer een bijeenkomst  waarin het gaat om ontmoeting en waarin eenieder iets kan inbrengen, een tekst, verhaal, gedicht, een discussievraag en niet te vergeten een lied!

Als je een of meer liederen wilt inbrengen, dan als het kan graag zorgen voor meerdere exemplaren zodat we het goed gezamenlijk kunnen zingen.

Voor de oktoberdienst hebben zich geen voorbereiders gemeld, vandaar dat we de bijeenkomst op deze wijze willen houden. We hopen op een goede ontmoeting met elkaar met inspirerende bijdragen.

Voorbereiding:
     Anna, Coosje en Liesbeth

Reacties zijn gesloten.