Zondag 12 januari 2020

Thema: Hoe kan ik kiezen?

We leven als vrije mensen in deze wereld. In de westerse wereld hebben we veel keuzevrijheid. We kunnen van alles kiezen : welke opleiding we willen volgen, waar we gaan werken of wonen of wat we doen met onze vrije tijd. In deze dienst willen we ingaan op de vraag wat onze keuze bepaalt en of we echt wel zoveel keuze vrijheid hebben. En wie of wat bepaalt of je een goede keuze hebt gemaakt?

Voorbereiding: Marinka van Beek en Femmie van Veen

Reacties zijn gesloten.